ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังสถานที่สอบ

หมายเหตุ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดำเนินการเขียน ชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ด้วยตัวบรรจง ตามใบแจ้งที่อยู่ (ไฟล์แนบ) และนำมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง พร้อมเอกสารตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สรุปผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย ในการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ